Economic Infrastructure of Independent Cinema Works, Distribution Opportunities and Preferences of Content

Main Article Content

Birol Akgül Seda Gökdemir

Abstract

Independent cinema is a concept used for films that are taken apart from studio system, with small budgets and outside the narrative strategies of mainstream cinema. Because of its economic organization, it is possible to read independent cinema which stands against classical narrative cinema as a cultural struggle against hegemony in terms of its approach to cinema.  In this respect, it is possible to give the title of independent era to the works that give importance to artistic narrative and pioneer the works of cinema to be produced in the future and which are alternative to accepted narrative structures. In this study, independent cinema will be explained with its history; how it is organized economically and what opportunities it has in distribution. In addition, how independent cinema differs from mainstream cinema in terms of content and shooting preferences will be examined. Also, Turkey has won many awards and the independent filmmaking is important in terms of providing visual inspection. Descriptive research method is adopted as the method of the study. In this study, sample Turkish films will be subjected to content analysis in the context of Peter Wollen's categorization, where he distinguishes between mainstream and independent cinema. The films of Semih Kaplanoğlu, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan and Zeki Demirkubuz, which are accepted by the authorities to lead the Turkish cinema after 1990, are selected as samples. As samples, aforementioned director’s movies named Honey, Waiting for the Clouds, Clouds of May and The Third Page is selected. The main hypothesis of this study is that independent Turkish cinema has competence to matching the world’s criterias. The nature of American and Turkish cinema movements do not correspond to different completely. They are both shooted with view of perspective and under the mainsteam spotlight.

Article Details

How to Cite
AKGÜL, Birol; GÖKDEMIR, Seda. Economic Infrastructure of Independent Cinema Works, Distribution Opportunities and Preferences of Content. Journal of Multidisciplinary Developments, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 65-79, july 2019. ISSN 2564-6095. Available at: <http://jomude.com/index.php/jomude/article/view/82>. Date accessed: 08 may 2021.
Section
Social Sciences - Regular Research Paper

References

Akser, M. (2012). Türkiye’de Bağımsız Sinema Akımları Her Daim Bağımlı. https://www.academia.edu/2219324/T%C3%BCrkiye_de_Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z_Sinema_Ak%C4%B1mlar%C4%B1_Her_Daim_Ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1 date of access: 20.12.2019.
Aslan, O. A. ve Başekim, G. S. (2017). Türk Sineması. Kurtuluş Kayalı (ed.). İstanbul: Bibliyotek Yayınları.
Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon (6. Bs.). Oğuz Adanır(çev.). Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
Coşkun, E. (2009). Türk Sinemasında Akım Araştırmaları. Ankara: Phoenix Yayınları.
Çetin, D. (2014). Fordizm Perspektifinden Hollywood Stüdyo Sistemi. Atatürk İletişim Dergisi. 6, 203-214.
Dudley, A. (2018). Sinema Nedir! Melih Tu-Men(çev.). İstanbul: Küre Yayınları.
ERTEKİN, Fatih (15.11.2019)
Gürbüz, E. Ö. (2015). Yeni (Bağımsız) Türk Sinemasında Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Temsili. Selçuk İletişim Dergisi. 8 (4), 266-280.
Hayward, S. (2012). Sinemanın Temel Kavramları. U. Kutay ve M. Çavuş (çev.). İstanbul: Es Yayınları.
Holm, D.K. (2011). Bağımsız Sinema. Barış Baysal(çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Kınacı, E. (17.12.2019).
LFDCT (List of Film Distribution Company in Turkey). https://sinema.ktb.gov.tr/TR-145433/dagitim-sirketleri.html date of access: 13.12.2019.
LFFHT (List of Film Festivals Held in Turkey). https://blog.obilet.com/turkiyedeki-film-festivalleri/ date of access: 14.12.2019.
Liman, A. S. Türk Sinemasının İlk Yıllarında Çekim Sonrası Üretim ve Teknik Altyapı. https://www.academia.edu/11865327/T%C3%9CRK_S%C4%B0NEMASININ_%C4%B0LK_YILLARINDA_%C3%87EK%C4%B0M_SONRASI_%C3%9CRET%C4%B0M_ve_TEKN%C4%B0K_ALTYAPI date of access: 18.12.2019.
Miller, W. (1993). Senaryo Yazımı. Y. Büyükerşen; Y. Demir ve N. Esen(çev.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
Ormanlı, O. (2013). Küreselleşme ve Yerellik Bağlamında Günümüz Türk Sineması. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. 3(2), 21-28.
Önbayrak, N. (2008). Sanatta Gerçekçilik İçerisinde İtalyan Yeni Gerçekçiliği. Marmara İletişim Dergisi. 13(13), 187-203.
Özdemir, B. G. (2019). Türkiye’de Bağımsız Sinemaya Dair Düşünceler. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler
Sevim, S. (2016). Muhsin Ertuğrul: Türk Sineması’nın Kurucusu mu Yoksa Günah Keçisi mi?. İnsan&İnsan Dergisi. 10, 64-83.
TCSR (Turkish Cinema Sector Report). https://www.morogluarseven.com/wp-content/uploads/2019/01/Sinema-Sekt%C3%B6r-Raporu_06.04.2016.pdf date of access: 13.12.2019.
Tzioumakis, Y. (2015). Amerikan Bağımsız Sineması. E. Özkan (çev.). İstanbul: Doruk Yayınları.
Yıldırım, E. ve Can, A. (2019). Fransız Yeni Dalga Sineması İçerisinde Yenilikçi Bir Yönetmen, Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu. Selçuk İletişim Dergisi. 12(1), 164-185.
Young, P. (2009). What is ‘Art Cinema’?. Paul Young ve Paul Duncan(ed.), Art Cinema. Amerika: Taschen.